ไทยรุ่ง กรุ๊ป สนับสนุนรถยนต์ TR TRANSFORMER” เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการ MOL ปันสุข ปลอดภัยกับ ไทยรุ่งฯ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดกิจกรรมโครงการ MOL ปันสุข…ปลอดภัยกับไทยรุ่ง มอบสิ่งของเครื่องใช้อาหารและถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ ณ วัดบางบัว เขตบางเขต กรุงเทพฯ นำโดย คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณพงศ์ศักดิ์ พัฒนไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ , คุณ อติคุณ เผอิญโชค  แมคโดนัลด์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๕ ร่วมบริจาคเงินพร้อมมอบรถ TR TRANSFORMER ให้กับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อใช้สนับสนุนทำกิจกรรม MOL ปันสุข…ปลอดภัยกับไทยรุ่ง