เฉลิมพระเกียรติ ร.10 วัดเมืองยะลา มอบเครื่องออกซิเจน High Flow และ PAPRs แก่ รพ. 3 จังหวัดชายแดนใต้

พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องออกซิเจน High Flow จำนวน 60 เครื่อง และเครื่อง PAPRs จำนวน 20 เครื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

โดยมี นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายแพทย์อินทร์ จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส รวมถึง ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีในครั้งนี้

 

สำหรับเครื่อง High Flow ราคาเครื่องละ 200,000 บาท เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด 19 โดยงบประมาณในการจัดซื้อจำนวน 12 ล้านบาท ได้รับจากการทำบุญ และร่วมบริจาคจากศิษยานุศิษย์และบุคคลภายนอก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ฯ ในครั้งนี้

High Flow เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการช่วยผู้ป่วย โดยการรักษาด้วยออกซิเจนความเข้มข้นและอัตราไหลสูง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอหรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจ

จากสาเหตุต่างๆ และใช้ฝึกการหายใจให้สามารถหายใจได้เองและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 อย่างรุนแรง