นิทรรศการศิลปะ ราชาในดวงใจ

 ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขานุการคณะกรรมาธิการ ปปช เป็นผู้แทน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เปิดนิทรรศการ “ราชาในดวงใจ” ของศิลปิน ๒ รัชสมัย รายได้มอบให้มูลนิธิ เฉลิมขัวญ ชุมสาย ณ อยุธยา

เพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา, ฉัตรชนก ดุลยรัตน์ และเอิร์ธ สายสว่าง เข้าร่วม ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง ‘ศิลป์ พีระศรี’  ถนน ราชวิถี กรุงเทพ   เมื่อเร็วๆนี้  โดยจะ เปิด ให้เข้าชมไปจนถึง     31กรกฎาคม นี้