บริจาคเงินร่วมสู้โควิด

คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มน้ำตาลราชบุรี พร้อมคู่ค้า และพนักงาน ร่วมกันบริจาคเงิน 1,200,000 บาท แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง

พร้อมมอบ “พาลาทีน” สวีทเทนเนอร์ เพื่อคนรักสุขภาพและคนเป็นเบาหวาน แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง เพื่อร่วมกันสู้โควิดไปด้วยกัน