PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังโลหิตใช้ในช่วงวิกฤติโควิด-19

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังโลหิตของสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลาใช้ในช่วงวิกฤติโควิด – 19 ณ ศาลาประชาคม อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยได้รับร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งอาสาสมัครต่างๆ รวมทั้งพ่อค้าประชาชนทั่วไปในอำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอข้างเคียงอย่างมากมายในกิจกรรมครั้งนี้

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์