“พลังบุญทิพย 9 เดือน 9 ปีที่ 14” เปิดตัวปฏิทินสิริมหามงคล ปี 65 “หลวงพ่อโต” ในวิหาร หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมผู้บริหารและพนักงาน จัดโครงการ “พลังบุญทิพย 9 เดือน 9 ปีที่ 14” โครงการพลังบุญทิพยครั้งที่ 184 น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดตัวปฏิทิน สิริมหามงคล ปี 65 “หลวงพ่อโต” วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในโอกาส 70 ปี ทิพยประกันภัย โดยนิมนต์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาเป็นประธานในพิธี พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร และคณะสงฆ์รวม 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ร่วมถวายสังฆทานจตุปัจจัยไทยธรรม ปัจจัยบำรุงศาสนสถาน และภัตตาหารเพล ในวิหารหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง

สำหรับโครงการ พลังบุญ ทิพย 9 เดือน 9 เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ทิพยประกันภัย ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และดูแลสังคมอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติรวมถึงประชาชนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ต่างๆไปได้อย่างปลอดภัย