PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคล สิทธิมนต์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโรง ต.โรง อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคล สิทธิมนต์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโรง ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีนายสุชาติ มิตรเปรียญ รองผู้จัดการด้านเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดและนายทวน นวลทอง รองผู้จัดการด้านเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา ร่วมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและพ่อค้าประชาชนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง


ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์