สธทท. เชิญร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเลย

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โดย นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับ เมืองไทย ทราเวลเลอร์คลับ โดยมี นายอัคราพนธ์ – นางณัฐธยาน์ กาญจนนาคินทร์ , นพ.พชรวุฒิ – พญ.วีรพรรณ  กาญจนนาคินทร์ , นายณัฐวัฒน์ – นายณัฐพัชร์  กาญจนนาคินทร์  ได้ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ หลวงพ่อสายทอง เต

อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเลย สูง 10 ชั้น ที่กำลังก่อสร้างในขณะนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ถ้าแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการรับพระสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยทั่วไปได้ดังนี้

ชั้นที่ 1 แผนกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน (ER) และผู้ป่วยนอก

ชั้นที่ 2 แผนกผ่าตัด 4 ห้อง

ชั้นที่ 3 แผนกผ่าตัด 6 ห้อง

ชั้นที่ 4-7 หอผู้ป่วยในสามัญชั้นละ 24 เตียง

ชั้นที่ 8 หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป 12 ห้อง

ชั้นที่ 9 หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 12 ห้อง

ชั้นที่ 10 หอผู้ป่วยสามัญสงฆ์ 20 เตียง

ห้อง VIP และพระผู้ใหญ่ 2 ห้อง

หอพุทธประธาน 1 ห้อง

ซึ่งการก่อสร้างในขณะนี้อยู่ในระดับ 70% ทางคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงพ่อสายทองฯจึงได้กราบขออนุญาตจากหลวงพ่อฯขอจัดทำผ้าป่า “รวมใจลูกหลานหลวงพ่อสายทองฯ”

ระยะเวลาของการดำเนินงานผ้าป่า กำหนดระยะเวลารวบรวมและประกาศยอด นอบน้อมถวายหลวงพ่อ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันมงคลครบรอบวันคล้ายวันเกิด

วัตถุมงคล พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เต

การถวายผ้าป่าในวันแสดงมุทิตาจิต วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้ขอโอกาสท่าน ว่าจะทำอย่างเรียบง่าย โดยยกขึ้นเป็นอาจาริยบูชา ก่อนสรงน้ำขอพรท่าน ผู้ใหญ่ท่านใดอยากถวายผ้าไตรเข้ากองผ้าป่าก็เตรียมกันมาได้ ผ้าป่ากองนี้รวมใจลูกหลาน 4  ทิศ ท่านใดยังไม่ได้ทำ หรือเพื่อนๆญาติพี่น้องท่านใดยังไม่ทราบข่าว เรียนเชิญทำบุญ เรียนเชิญบอกบุญ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ที่ยังคงมีอยู่ ทางคณะจึงได้กำหนดช่องทาง และวิธีการร่วมบุญผ้าป่าไว้ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “วัดป่าห้วยกุ่ม  เพื่อสร้างตึก 10 ชั้น รพ.เลย”

เลขที่บัญชี 648-264-7416

ส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือ สลิปติดต่อผู้ประสานงาน

คุณวิจักษ์ อัศวลาภ  โทรศัพท์  081-587-5999

เพื่อรับของที่ระลึก “พระร่วงวาจาสิทธิ์ – หลวงพ่อสายทอง”

 

ซึ่งทางคณะได้จัดทำของที่ระลึกมอบให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายเป็น “พระร่วงวาจาสิทธิ์” โดยผ้าป่า 1 กอง จะได้รับพระร่วงวาจาสิทธิ์ 1 องค์ ปลุกเสกโดย หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ด้านพุทธคุณนั้นกล่าวกันว่า “พระร่วงวาจาสิทธิ์”  มีอานิสงส์สูงส่ง ทางโชคลาภ แคล้วคลาดคงกระพัน และป้องกันไฟไหม้