ททท. นำคาราวานสร้างความมั่นใจ 20 จังหวัดอีสาน พร้อมรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน คาราวาน&แรลลี่รถยนต์ New Normal “เที่ยวอีสานพร้อม” ตอน “คิดถึงชุมชนท่องเที่ยว” ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกิจกรรมช่วย เยียวยา ฟื้นฟู และสร้างความเชื่อมั่นในมาตราการมาตราฐานใหม่

สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หลังจากสถานการณ์ผ่อนคลาย เตรียมตัวสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว 120 วันตามนโบายรัฐบาล สู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมเปิดเกมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก มิติใหม่ส่งเสริมการขายการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว Online และ Onsite ในรูปแบบคาราวานและแรลลี่รถยนต์ แบบเที่ยววิถีใหม่ให้ปลอดภัยจาก COVID-19

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีคำถามมากมาย โดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาอีสานถูกกักตัวไหมหรือต้องทำอย่างไร นี่คือโจทย์ที่ ททท.อีสานได้รับมา จึงได้ต่อยอดจากโครงการเดินในรูปแบบคาราวานที่ทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ก็คือ คาราวานพิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน ทั้งนี้ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ททท.ภาคอีสาน จึงเปลี่ยนเป็น คาราวาน ภายใต้ชื่องาน คาราวาน&แรลลี่รถยนต์ New Normal “เที่ยวอีสานพร้อม” ตอน “คิดถึงชุมชนท่องเที่ยว”

เป็นการปรับรูปแบบการเดินทางใหม่ แทนที่จะใช้รูปแบบคาราวาน ก็เปลี่ยนมาเป็นแรลลี่ คือต่างคนต่างเดินทางเหมือนกับประชาชนทั่วไป และมีการไปหา RC ในจุดต่างๆที่ได้กำหนดไว้ เช่น แหล่งชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละจังหวัดในทริปนี้ อย่างไรก็ตาม ก็เป็นการเดินทางที่สนุกสนานไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าทุกปี แต่มีความพิเศษในรูปบบ New Normal

ซึ่งคณะของเราเดินทางมาด้วยมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข นั่นก็คือ ทุกท่านที่เดินทางมาต้องได้วัคฉีคครบ 2 โดสแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับทุกจังหวัด จึงได้ขออนุญาติทุกท่านที่ร่วมเดินทางให้ตรวจ ATK ทุก3 วัน ที่จะเข้าเมืองต่างๆ เพื่อเป็นรูปแบบให้กับผู้ประกอบการ สมาคมท่องเที่ยวใน 20 จังหวัดภาคอีสาน หรือสมาคมใหญ่ๆ จากกรุงเทพมหานครหรือสมาคมใหญ่ๆได้เห็นว่า อีสาน นั้นพร้อม มีรูปแบบของการเดินทางที่ปลอดภัย

ที่สำคัญในทุกคืนก่อนนอน ยังได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดและพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ผ่านระบบ Online เพิ่มเติมแนวทางแผนการตลาดของทั้ง 8 สำนักงานภาคอีสานในปี 2565 ตอกย้ำแบรนด์ COOL ISAN กับ AMAZING ISAN เปิดโฉมใหม่ เที่ยวอีสาน 3 ธรรม (วัฒนธรรม : ธรรมชาติ : ธรรมะ) กับ อีสาน“Unseen New Series” พร้อมนำเสนอ 20 จุดขายใหม่ปี 2565 รายจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งได้ตกผลึกแล้วว่าภาคอีสานจะมีทิศทางการตลาดอย่างไรบ้าง โดยอาศัยการทยอยเปิดโฉมสินค้าการท่องเที่ยวทุกๆ วันใน Theme การเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้

สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคอีสาน ททท.

ในแต่ละวัน นำเข้าสู่ Theme สินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวอีสานในการเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ กับแนว ISAN ONLINE การตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่ ทำให้เกิดการทำงานท่องเที่ยวภาคอีสานในอนาคตสู่ “เที่ยวอีสาน สะดวก สบาย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน” ผ่าน Online สื่อสารผ่านพันธมิตรเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ลดขั้นตอนในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม คาราวานทุกปีจัดในช่วงหน้าฝน หรือ อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน ปีนี้จุดแรกเราพบกันที่ยโสธร เพราะเป็นจังหวัดที่มีประเพณีขอฝนที่อุทยานพญาแถน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโยสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมาเป็นประธานเปิดตัว คาราวาน&แรลลี่รถยนต์ New Normal “เที่ยวอีสานพร้อม” ขณะเดียวกันในช่วงเย็นพบกันผ่านห้อง ZOOMจำนวน 100 คน เป็นคณะที่เดินทางมาด้วยกัน แต่อีกคณะหนึ่งคือคนที่ติดตามผ่านเพจ เที่ยวอีสาน.COM ไม่น่าเชื่อว่ามีคนเข้ามาติดตามเป็นจำนวนแสนกว่าคน และมีการแจกของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางแบบ New Normal

“สรุปโดยภาพรวม มั่นใจนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าอีสานได้ แต่ต้องได้ครับวัคซีคครบโดสแล้ว  หรือใช้การตรวจ ATK เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เป็นมาตรฐานความปลอดภัย”  นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคอีสา ททท. กล่าวทิ้งท้าย