NT ผนึก SUPERNAP ยกระดับบริการ DATA CENTER และ CLOUD ระดับ TIER IV ในไทย

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ นางสุนิตา บ๊อตเซ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการแบบคลาวด์ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ

การลงนามในครั้งนี้ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จะร่วมสนับสนุนการให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์ของ NT ด้วยมาตรฐานระดับสากล Tier IV  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในด้านดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ ดังนั้นความจำเป็นในการจัดเก็บ จัดการ และเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญสูงสุด

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวถึงความร่วมมือกับซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ว่าจะทำให้ NT มีทางเลือกที่หลากหลายและสะดวกมากขึ้นในการให้บริการ Data Center และ Cloud

“ในฐานะที่ NT เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการเป็นผู้ขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลให้แก่ภาครัฐ  ซึ่งมาจากการที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมมากที่สุดและครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้ว  ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของ NT   โดยเรามั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่มีความหลากหลายและเกิดประโยชน์กับลูกค้าได้มากขึ้น” นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ กล่าว

สำหรับซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ในฐานะศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกลที่รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายโดยไม่จำกัดค่ายแห่งแรกในประเทศ  สามารถให้บริการด้านพลังงาน พื้นที่ ความปลอดภัย และระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังรับประกันความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตด้วยความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดที่หลากหลายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้บริการ  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐจะสามารถเข้าถึงบริการศูนย์ข้อมูลและคลาวด์โดยไม่ต้องสร้างศูนย์ข้อมูลของตนเอง  โครงการนี้จึงสามารถช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากร และลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมาก ในขณะที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในภารกิจหลักต่าง ๆ ไปพร้อมกัน

 

“ในฐานะศูนย์ข้อมูลและผู้ให้บริการคลาวด์ที่ทันสมัยที่สุด ศูนย์ข้อมูลของเราได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อพร้อมรองรับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างสะดวกในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่สำคัญต่อภารกิจต้องการความปลอดภัยสูงสุดและการรับประกันความพร้อมใช้งานตลอดเวลา” นางสุนิตา บ๊อตเซ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) กล่าว

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ NT และได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนวัตกรรมของ NT ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนโดยการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ SUPERNAP ด้วยประสบการณ์ระดับสากล เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและยืดหยุ่นตามความต้องการ” นางสุนิตากล่าวเสริม

ศูนย์ข้อมูล ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ได้รับการออกแบบโมดูลาร์และปรับขนาดได้ด้วยการขยายศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 2 อาคาร ที่สามารถให้บริการพลังงานถึง 60 เมกะวัตต์และพื้นที่สำหรับมากกว่า 5,000 ตู้ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไฟเบอร์จากผู้ให้บริการโครงข่ายหลายรายหลายเส้นทาง และสามารถรับประกันประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สูงสุดในแต่ละสถานการณ์อีกด้วย

นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูล ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ยังมีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานและระบบควบคุมอุณหภูมิ ที่ช่วยให้บริษัทเป็นศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด พร้อมรองรับการใช้พลังงานความหนาแน่นสูงถึง 33 กิโลวัตต์ต่อตู้ และมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ต่อปีที่ 1.35-1.45 ซึ่งเป็นระดับที่มีประสิทธิภาพมากกว่าศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ ในอาเซียน  ด้วยคุณสมบัตินี้ผู้ใช้บริการยังจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระดับโลกสู่พลังงานสะอาด