PEA กระแสสินธุ์ ทำกิจกรรมจิตอาสาติดตั้งพัดลมผนังถวายให้กับวัดอินทราวาส เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาติดตั้งพัดลมผนังถวายให้กับวัดอินทราวาส (วัดหัวถนน) เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนรถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดอินทราวาส (วัดหัวถนน) โดยมีเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส และ มีอดีตกำนันตำบลเชิงแส พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธ์ุ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์