พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 189 ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “ พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 189 ” โดยนิมนต์ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระอารามหลวง จ.เชียงราย เป็นประธานสงฆ์และพระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และห่มผ้าองค์พระธาตุดอยตุงโดยมี พระใบฎีกาพงศ์ภัส ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้ใหม่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นำห่มรอบองค์พระธาตุ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย