PEA กระแสสินธุ์ แสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับอดีตผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุที่ได้รับตำแหน่งรองนายกเทศบาล ต.เชิงแส อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับนายสุชาติ มิตรเปรียญ อดีตผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ และอดีตรองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดพร้อมทั้งเป็นอดีตผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิงหนคร จนเกษียณอายุราชการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศบาลตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์