PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่พร้อมทั้งมอบปฏิทิน PEA Digital Utility 2565 / 2022 ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ให้กับลูกค้ารายสำคัญ

วันที่ 18 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่พร้อมทั้งมอบปฎิทิน PEA Digital Utility ปี 2565 / 2022 ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ให้กับลูกค้ารายสำคัญในอำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรง พร้อมทั้งผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอำเภอกระแสสินธ์ุ ร่วมทั้งหัวหน้าสาธารณะสุขอำเภอกระแสสินธ์ุให้การต้อนรับและรับมอบปฏิทินแบบแขวนและของขวัญปีใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์