PEA มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2564 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 รางวัลที่ 1-5 พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ บริเวณหน้า อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำและจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
สำหรับผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 รางวัลที่ 1-5 ดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์นั่ง ยี่ห้อ BENZ รุ่น GLA 200 AMG จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– คุณเกษมสันต์ สัมพันธ์สมโภช จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-MAX CAB 4 1.9 Ddis จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– คุณสุริเยศ บุญศรีแก้ว จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
– คุณสุเมธี เวสสุกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– คุณวันชัย ประเสริฐสม จังหวัดนครปฐม
– คุณฤทธิไกร สุคำ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ DECO รุ่นซิลล่า 2000 วัตต์ 72V 30 ah จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– คุณปรีดา เกตรา จังหวัดจันทบุรี
และ รถจักรยานยนต์ (น้ำมัน) ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 110-I จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– คุณปวีณา ปิยะพัฒนา จังหวัดนนทบุรี