PEA ระโนด ทำพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์บายศรีปากชามจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ และรวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และสร้างพระพุทธรูปประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09 น.
นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทำพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์บายศรีปากชามรวบรวมน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของจังหวัดสงขลา คือ น้ำศักดิ์สิทธิ์จากวัดแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ในการนี้ได้เข้าสักการะ เจ้าอาวาสวัดแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ได้ทำพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยขออธิษฐานจิตเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์และเชิญมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รวบรวมไว้ประกอบด้วย ดิน ผงธูปบูชา และเกสรดอกไม้ บริเวณจุดสาการะบูชา ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์และสร้างพระพุทธรูปประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ต่อไป

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด