การประกวด Miss Heritage Thailand 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทน สู่เวทีระดับโลก การประกวด Miss International Beauty Peagant 2022

วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในปัจจุบันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม วิถีชีวิต จนมีการมองวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลัง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ คุณค่านั้นไว้  โครงการ ” ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ”

เป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการสนับสนุน และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยการสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ได้หันมานิยมไทยใช้ของไทยด้วยการสอดแทรกไปกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีคุณสมบัติ ความงาม 4S (smart spirit service mind and simplicity) ผู้ที่มีความพร้อมความสามารถสมกับตำแหน่ง และมงกุฎที่มีตราสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี  ดอก “ Fleur de Lis ” จึงนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของกองประกวด ” Miss Heritage Thailand “ ในครั้งนี้

“เวทีนี้มีมากกว่าความสวย“  มีส เฮอริเทจ ไทยแลนด์ จัดโดยบริษัท สยามนาการา จำกัด  จากประสบการณ์ที่ได้จัดประกวดนางสาวไทย เมื่อปี 2562  เภสัชกรหญิงสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์  นางสาวไทยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดบนเวทีอันดับโลก ชนะเลิศครั้งแรกของประเทศไทย ใน รอบ 59 ปีของ Miss International Beauty Pageant จากประเทศญี่ปุ่น   โดยในครั้งนี้ จะเป็นผู้ทำการคัดเลือกตัวแทน ที่จะมาเป็นผู้นำเสนอ อัตลักษณ์ ความเป็นไทยสู่ สายตาชาวโลก อีกครั้งหนึ่ง ในฐานะ ผู้ถือลิขสิทธิ์ การส่งตัวแทนเข้าประกวด เวที Miss International Beauty Pageant ปีที่ 60 พร้อมคณะกรรมการ ผู้มากประสบการณ์และทรงคุณวุฒิ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของโลกนี้ ที่ก่อกำเนิด หลักสูตร “นางงามลูกเสือ มีสเฮอริเทจ ไทยแลนด์ “    ให้นางงามได้อบรมเสริมจากกิจกรรมเก็บตัวทั่วไป ซึ่งจะทำให้ได้ ตัวแทนที่พร้อมสะพรั่งทั้งทางความงาม และจริยธรรม ตลอดจนสำนึกของความเป็นไทย

นอกจากนี้ เวที Miss Heritage Thailand เป็นเวทีที่แตกต่างกับเวทีจัดประกวดนางงามทั่ว ๆ ไป เพราะเป็นเวทีที่  “คัดเข้าไม่คัดออก “  ตัวแทนของแต่ละจังหวัด จะเป็นผู้นำของจังหวัดตน ดำรงตำแหน่ง Miss Heritage Thailand นำร่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ทำหน้าที่เป็น Influencer นำเสนอทุกมิติในทุกช่องทาง ผ่านทาง Website และ Social Media เพื่อสร้างกระแสนิยมให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

การคัดเลือก Miss Heritage Thailand 2022  รอบสุดท้าย ” มงจะลงใคร ที่จะได้ไปต่อ ” 

จัดวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 – 22.00 น.

 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ชั้น 3 ห้องรักตะกนิษฐ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาโทร 0934264566 (kh.แจ้), 091878 8899 (kh.ซาร่า) ,0924454669 (kh.กะปุ่น)