PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาวัดเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 13.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนาวัดเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา เพื่อให้มีภูมิทัศน์และมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งมีความสะอาดสะอ้านภายในวัดเกาะใหญ่ โดยมีท่านอำเภอกระแสสินธ์ุ นายกริชชัย ภู่ฉุน เป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมทั้งกำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ร่วมทั้งพ่อค้าประชาชนในอำเภอกระแสสินธ์ุ ในพื้นที่ภายในวัดเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์