นิสสัน ส่งมอบ นาวารา กระบะกล้าเพื่อคนแกร่ง สนับสนุนภารกิจ ‘ทีมเหยี่ยวไฟ’ พิชิตไฟป่าร่วมบรรเทาปัญหามลพิษ รักษาสภาพแวดล้อม

 

มร. มาซาโอะ สึสึมิ รองประธาน สายงานการตลาดและขาย นิสสัน ประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ส่งมอบนิสสัน นาวารา PRO-4X กระบะกล้าเพื่อคนแกร่ง พร้อมเครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์สำหรับดับและไล่ไฟป่า ให้แก่ นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ (ที่ 1 จากซ้าย) สำหรับใช้ในปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

นิสสัน ประเทศไทย ส่งมอบนิสสัน นาวารา PRO-4X กระบะกล้าเพื่อคนแกร่ง พร้อมเครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ อุปกรณ์สำหรับดับ และไล่ไฟป่า ให้แก่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่าให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น มุ่งรักษาทรัพยากรป่าและบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ ภายใต้ภารกิจพิเศษ “NISSAN NAVARA PRO-4X FIRE RESCUE TEAM กล้า…เพื่อคนแกร่ง” ซึ่งพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น