อุดรธานี ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกปี 2026 แล้ว

จังหวัดอุดรธานี ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก ปี 2026 (พ.ศ. 2569)

ภายใต้แนวคิด “Harmony of Life วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ” ณ สาธารณะประโยชน์หนองแด(พื้นที่ 975 ไร่) อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2570 (รวม 134 วัน)

งานนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวผู้ชมตลอดงานมากกว่า 3.6 ล้านคน จาก 30 ประเทศทั่วโลก และคาดว่าจะมีเงินสะพัดทั้งงานมากกว่า 32,000 ล้านบาท

#หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน : ISAN IN LOVE