ททท.สำนักงานเลย ชวนเยี่ยมชมผลงานจิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์

นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงานเลย ททท. ดูแลรับผิดชอบจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เยี่ยมชมผลงานนิทรรศการจิตรกรรม

พร้อมหารือแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่ และเส้นทางท่องเที่ยวทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) การออกแบบ Landmark เมืองหนองบัว ณ หอศิลป์เพลิง วัตสาร

ของ คุณเพลิง วัตสาร ศิลปินอิสระสาขาจิตรกรรมไทยร่วมสมัย และได้เป็นศิลปินสาขาทัศนศิลป์ จากกระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

ณ บ้านนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู