PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าเยื่ยมและมอบกระเช้าของขวัญพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับ สมาชิกครอบครัว กฟย.อ.กสส. ที่ โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ป่วย

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าเยื่ยมและมอบกระเช้าของขวัญ ขนม น้ำดืม พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับสมาชิกครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ คือ นาย จักรกฤษ ทองขาว ผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ที่ป่วยไข้ไม่สบายเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ และรับยาบำบัดรักษาพร้อมทั้งเฝ้าสังเกตอาการในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากป่วยไข้ไม่สบาย โดยคุณหมอและพยาบาลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์