PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ นางจารุวรรณ ณ ชาตรี พนักงานแผนกบัญชีและประมวลผล ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิงหนคร โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมทั้งผู้ช่วยช่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์