PEA เพิ่ม Feature “Autocharge” บน PEA VOLTA Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าบน PEA VOLTA Platform

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาธิตการใช้งาน Feature “Autocharge” ให้กับนาย กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและคณะกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) โดยคณะกรรมการ EVAT ได้ทดลองใช้งาน Feature “Autocharge” ด้วยตนเอง ณ สถานี PEA VOLTA บางจาก ชะอำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนา PEA VOLTA Application เพิ่ม Feature “Autocharge” เพื่อความสะดวกในการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าบน PEA VOLTA Platform ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยลดขั้นตอนในการเริ่มการใช้งานในส่วนของการสั่งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สะดวกและประหยัดเวลาหลังจากลงทะเบียนใน PEA VOLTA Application เฉพาะรถที่มีหัวชาร์จแบบ CCS เมื่อผู้ใช้งานต้องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพียงเสียบหัวชาร์จให้เข้ากับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบ Autocharge ก็จะเริ่มทำงาน โดยนำข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้า ส่งไปยัง PEA VOLTA Platform เพื่อระบุว่า รถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าว เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้งาน ID หมายเลขใด ระบบจะดำเนินการชาร์จไฟ และชำระค่าชาร์จไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติ ถูกต้องและปลอดภัย โดยมีแผนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองใช้ในปลายเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

ทั้งนี้ PEA มีแผนในการพัฒนาปรับปรุง PEA VOLTA Platform ให้มี Feature ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น การให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่าย หรือ EV Roaming ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ให้บริการรายอื่นๆ โดยผ่าน PEA VOLTA Application หรือการให้บริการวางแผนการเดินทาง (Trip Planner) ซึ่งเป็นการวางแผนการชาร์จ หรือการวิเคราะห์สุขภาพของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์