ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม เชิญฟังเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด : เทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โดย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยกำหนดจัดงาน ดังนี้

๑. ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. จัดพิธีร่ายคาถาพัน และเวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ในกัณฑ์ที่ ๑ ทศพร (สามารถรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook live เพจ อุทยาน ร.๒)

และเวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นการส่วนพระองค์ และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์หิมพานต์” ณ ชั้นล่างเรือนอาวุธสร้าง ในอุทยาน ร.๒ (สามารถรับชมถ่ายทอดสดการจัดงานในช่วงเวลาเสด็จฯ ผ่านทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐)

๒. ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเทศน์ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยจัดแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ในกัณฑ์ที่ ๓ จนถึงกัณฑ์ที่ ๑๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ชั้นล่างเรือนอาวุธสร้าง ในอุทยาน ร.๒

(สามารถรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook live เพจ อุทยาน ร.๒)