PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทยและสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อให้มีโลหิตสำรองใรคลังโลหิตใช้ในช่วงวิกฤตโรคโควิด -19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทยและสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อให้มีโลหิตในคลังโลหิตของสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย ใช้ในช่วงวิกฤตโรคโควิด -19 กับรถรับบริจาคโลหิต ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคม ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งอาสมัครต่างๆ รวมทั้งพ่อค้าประชาชนทั่วไปในอำเภอกระแสสินธุ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์