PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมตรวจสอบสภาพหน้างานในการติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์เฉพาะราย เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 11.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมตรวจสอบสภาพหน้างานในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายและมิเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในพื้นที่ บริเวณคลองหนองเสือฮุก ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของผู้ใช้กระแสไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณะและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์