PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และ พนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดเอกเชิงแส หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมในพิธี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์