PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาวัดกาหรำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนาวัดกาหรำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีท่านนายอำเภอกระแสสินธ์ุ นายเอกชัย แก้วรัตนะ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และกำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และพ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษาต่างๆ ในอำเภอกระแสสินธ์ุเข้าร่วมด้วยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์