PEA กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิ.ย. เพื่อหารือข้อราชการต่างๆร่วมกัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเกษตรกรฯ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธาราริน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ PEA ร่วมกันโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์