ทิพยประกันภัย จับมือ สยามพิวรรธน์ มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ฟรี 100,000 สิทธิ์ มอบความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อกรมธรรม์

ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการขายและการตลาด 2 คุณณัฐพล อังควานิช ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณปานเทพย์นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า คุณธรรมาภรณ์ โชติปัญจรัตน์ Group Head – Customer Loyalty Management บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจ ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท นาน 30 วัน จำนวน 100,000 สิทธิ์ ท่านสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ ONESIAM SuperApp และ InsurVerse Capsule by Dhipaya Insurance จำนวน 8 จุด ภายในศูนย์การค้าเครือสยามพิวรรธน์ อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และไอคอนสยาม โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.1736