มูลนิธิราชสกุลอาภากรจัด งานเทิดพระเกียรติ 100 ปี วันอาภากร “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

มูลนิธิราชสกุลอาภากรจัด งานเทิดพระเกียรติ 100 ปี วันอาภากร “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” หรือ “เสด็จเตี่ย” พระบิดากองทัพเรือไทย (ต้นราชสกุล อาภากร ซึ่งทรงเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 งานกำหนดจัดขึ้นวันที่ 19-21 พ.ค.2566