PEA สทิงพระ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ และผู้บริหาร พนักงาน พร้อมด้วยลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ เข้าร่วม “การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2566” ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ ด้วย จุดประสงค์ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทุกคนได้มีความพร้อม มีทักษะ ทั้งภาคทฤษฎี ได้แก่การเกิดเพลิงไหม้ การดับเพลิง การใช้เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ ได้แก่การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ การใช้เครื่องมือดับเพลิงให้ถูกวิธีและชนิดของต้นเพลิง โดยได้รับเกียรติจากบริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด เป็นวิทยากร และสถานีตำรวจภูธรสทิงพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ:แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ