PEA กระแสสินธุ์ ร่วมพบปะครอบครัวกาแฟยามเช้า อ.กระแสสินธุ์กับสมาชิก ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

วันที่ 31 มีนาคม. 2564 เวลา 07.30น นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าครอบครัวอำเภอกระแสสินธุ์และร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ กฟภ.พร้อมทั้งภารกิจต่างๆของ กฟภ โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธาน และมีหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าทีทุกๆคนร่วมเป็นเจ้าภาพโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่พร้อมทั้งสมาชิกน้ำชากาแฟยามเช้าครอบคร้วอำเภอกระแสสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมธาราวิน ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์