นิสสัน พร้อมสนับสนุนไทย ปลอดภัยจากโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

ตามมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย นิสสัน ประเทศไทย ขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศโดยผู้จำหน่ายนิสสันอย่างเป็นทางการได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

นิสสัน ประเทศไทย พร้อมผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการกับลูกค้าได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 และก่อนปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจด้วยชุดแอนติเจนเป็นประจำ และขอให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19

อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย

“นิสสัน ยืนยันที่จะให้การดูแลลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มความสามาถ ในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของทุกคนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อย่างไรก็ตามสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ชุมชน และพันธมิตรทางธุรกิจก็จะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของนิสสันเสมอ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินธุรกิจตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าว “นิสสัน ประเทศไทย เชื่อมั่นว่า ด้วยการจัดการอย่างระมัดระวังและดำเนินการตามข้อกำหนด จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในการฟื้นตัว และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน”
นอกจากมาตรการต่างๆ ที่ผู้จำหน่ายนิสสันได้ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการแล้ว ผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการทดลองขับรถยนต์นิสสันที่ผ่านการฆ่าเชื้อถึงที่บ้าน และทุกกิจกรรม หรือโรดโชว์ของนิสสันทั่วประเทศ จะดำเนินงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน เช่น จัดการคัดกรองก่อนเข้างาน ทำการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด ณ สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมรถยนต์ของนิสสัน (ข้อปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด ระบุไว้ด้านล่างนี้)

เฉลิมวัชร์ ตรีรัตน์วัฒนา

เฉลิมวัชร์ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้จำหน่าย นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือกันระหว่างนิสสัน ประเทศไทย และผู้จำหน่ายทั่วประเทศ เราพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าอย่างปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม รับการบริการ การทดลองขับ และบริการด้านอื่นๆ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงสุดที่รัฐบาลไทยกำหนด เราเห็นพ้องต้องกันว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแล เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลขั้นสูงสุด และกระบวนการฉีดวัคซีน เรายินดีที่จะต้อนรับลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในมาตรการและการบริการของนิสสัน ผู้จำหน่ายของเราจะยังคงช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนของเราที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้จำหน่ายนิสสัน ยินดีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสังคมและประเทศชาติต่อไป”


นิสสันได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคดังต่อไปนี้:
มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้จำหน่าย
1. จัดตั้งจุดคัดกรอง ที่ทางเข้าทุกจุด ในศูนย์บริการทุกแห่ง
2. ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายพนักงาน และลูกค้า และการบันทึกชื่อรายวัน สำหรับผู้ที่ผ่านจุดคัดกรอง
3. ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าไปในโชว์รูมหรือพื้นที่ให้บริการ
4. พนักงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องหยุดทำงานและปรึกษาแพทย์ สามารถกลับไปทำงานได้หลังจากแสดงหลักฐานว่าปลอดภัยจากโรคโควิด-19 แล้วเท่านั้น
5. ลูกค้า และพนักงานทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาในพื้นที่โชว์รูม และพื้นที่ให้บริการ
6. ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทุกจุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสบ่อย เช่น ห้องประชุม ห้องรับรองลูกค้า พื้นที่จัดส่ง และแผนกต้อนรับ
7. เว้นระยะห่างทางสังคมขั้นต่ำ 1 เมตร
8. พื้นที่ให้บริการรับรองลูกค้าต้องมีการจัดโต๊ะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือสูง 1.5 เมตร กั้นระหว่างโต๊ะ
9. ฆ่าเชื้อโต๊ะและเก้าอี้ทุกครั้งหลังให้บริการแก่ลูกค้า
10. ฆ่าเชื้อในเชิงลึกทุก 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ห้องน้ำ ห้องรับรองลูกค้า แผนกต้อนรับ และห้องประชุม


11. เสนอการนัดหมายล่วงหน้ากับลูกค้าเพื่อลดความแออัดของสถานที่
12. หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสดเพื่อลดการสัมผัสทางร่างกาย เสนอวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่น โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พร้อมเพย์
13. อธิบายมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโควิด-19 ของ นิสสัน ให้กับลูกค้าทุกท่านทราบ
มาตรการ การฉีดวัคซีนให้พนักงานขายนิสสัน
• พนักงานขาย และผู้ให้บริการที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือแสดงหลักฐานผลการตรวจ โควิด-19 เป็นลบ ภายใน 2 วันก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่
• หากพนักงานท่านใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน (2 เข็ม) พนักงานจะต้องได้รับการทดสอบโดยชุดทดสอบ COVID-19 Antigen Test Kit (ATK) โดยรายงานผลอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของผู้จำหน่ายทุก 7 วัน
ให้บริการทดลองขับถึงบ้าน
• ผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศไทย พร้อมให้บริการทดลองขับที่บ้าน ตามความต้องการของลูกค้า ยานพาหนะทุกคันได้รับการฆ่าเชื้ออย่างมืออาชีพก่อนการขับขี่
• ลูกค้าสามารถจองทดลองขับรถยนต์ นิสสัน ที่บ้านได้ที่ https://www.nissan.co.th/test-drive-3.html
กิจกรรม และโรดโชว์ของนิสสัน:
• ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองล่วงหน้าก่อนเริ่มกิจกรรมสำหรับพนักงานและทีมงานทุกท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามระเบียบของรัฐบาล
• ทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ณ สถานที่จัดงาน ของ นิสสันทั้งหมดสำหรับพนักงานทุกท่าน
• กำหนดมาตรการป้องกันภายในงาน เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าชมงานทุกท่าน ลงทะเบียน ไทยชนะ พนักงานและผู้เยี่ยมชมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร ตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่หลัก ทำความสะอาดจุดสัมผัสของลูกค้าหลังลูกค้าเข้ารับการบริการในแต่ละราย มีการฆ่าเชื้อในพื้นที่แบบเต็มรูปแบบโดยฉีดพ่นวันละ 2 ครั้ง ทั้งก่อนและหลังกิจกรรม