PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาวัดเอก ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนาวัดเอก ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก และความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีท่านอำเภอกระแสสินธ์ุ นายกริชชัย ภู่ฉุน เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทั้งประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ณ วัดเอก หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์