PEA กระแสสินธุ์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทยและสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธ์ุ เพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังโลหิตใช้ในช่วงวิกฤตโรคโควิด -19

วันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2565 เวลา 13.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และ พนักงานช่าง พร้อมทั้งผู้ช่วยช่าง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทยและสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธ์ุ เพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังโลหิตของสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย และใช้ในช่วงวิกฤตโรคโควิด – 19 กับรถรับบริจาคโลหิต ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคม ตำบลกระแสสินธ์ุ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้นำท้องถิ่น กำนั ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งอาสาสมัครต่างๆ รวมทั้งพ่อค้าประชาชนทั่วไปในอำเภอกระแสสินธ์ุและอำเภอข้างเคียงในกิจกรรมครั้งนี้

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์