ไรมอน แลนด์ ผนึกกำลังพันธมิตร จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอย่างยั่งยืน (Sustainable Data Centers) ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการเก็บข้อมูลดิจิทัลในระดับอาเซียน

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังเพื่อการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ของศูนย์การจัดเก็บข้อมูลที่มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายสเตฟาน มิเชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะประกาศถึงความร่วมมือกับบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ให้สอดรับกับธุรกิจศูนย์การจัดเก็บข้อมูลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ ไรมอน แลนด์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ นอติลุส ดาต้า เทคโนโลยี บริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานศูนย์การจัดเก็บข้อมูลที่มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างทั้งสามบริษัทในครั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งหลักการพื้นฐานเพื่อให้ความร่วมมือเป็นไปด้วยความราบรื่น แน่นแฟ้น และส่งเสริมต่อธุรกิจตามความเชี่ยวชาญหลักของแต่ละบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์การจัดเก็บข้อมูลนับว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในระบบเศรษฐกิจใหม่ การบริการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลแบบก้าวหน้า รวมถึงวิถีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน เน้นการทำงานที่บ้านมากขึ้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดนี้ กล่าวได้ว่าการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเจาะตลาดธุรกิจศูนย์การจัดเก็บข้อมูลในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน