ททท.สำนักงานนครพนม ชวนหมู่ยามบ้าน เที่ยวงาน มหาสงกรานต์ มหามงคล น้ำมนต์ ๓ พระอารามหลวง กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และตลอดทั้งเดือนเมษายน  ๒๕๖๕ กิจกรรม “มหาสงกรานต์ มหามงคล น้ำมนต์ ๓ พระอารามหลวง”

เพื่อเป็นของที่ระลึกและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดจัดประกอบพิธีเจริญ พระพุทธมนต์และพิธีอธิฐานจิต

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ลานองค์พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดศรีมงคลใต้ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธีลานองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

ซึ่งวัดทั้ง ๓ แห่งนี้ ล้วนเป็นพระอารามหลวง ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ รวมทั้ง สปป.ลาว น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และนั่งอธิษฐานจิต จะนำมารวมกันเพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

จึงกลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ๓ พระอารามหลวง นอกจากนี้ ททท. สำนักงานนครพนม ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA ของทั้ง ๓ จังหวัด มอบเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพักตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น สำหรับนักท่องเที่ยว และผู้มีศรัทธาที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน สามารถตามรอย ๓ พระอารามหลวง เพื่อบูชาน้ำมนต์ไว้เสริมสิริมงคลได้

กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม 

นางสาวกนกวรรณ  ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม  กล่าวทิ้งท้าย  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้มีศรัทธาเดินทางมาท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ในเดือนมหาสงกรานต์ ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ท่องเที่ยวในยุค New Normal อย่างปลอดภัย รับน้ำมนต์ ๓ พระอารามหลวง เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว