PEA ประธานชมรมผู้จัดการ และสมาชิกชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโคกโพธิ์

 

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา และ สมาชิกชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟูฟ่อง ประไพอักษร อายุ 88 ปี มารดานายทศพงศ์ ประไพอักษร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโคกโพธิ์ ณ ศาลาวัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ข่าว / ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา