โรงแรมในเครือ ฟอร์จูน ผนึกกำลัง ปิดไฟให้โลกพัก ภายใต้โครงการ 260+ EARTH HOUR 2022

คณะผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมในเครือ ฟอร์จูน ภายใต้การบริหารงาน  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งพลังบอกรักโลก ร่วมโครงการ 60+ EARTH HOUR 2022 ผนึกกำลัง ปิดไฟให้โลกพัก รณรงค์ลดโลกร้อน ปิดไฟ 1ชั่วโมง

เพื่อลดโลกร้อน โดยเป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาปีที่ 15 ขององค์กร WWF(World Wildlife Fund) ใน 190 ประเทศทั่วโลก

เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของวิกฤตสภาวะโลกร้อน และ เป็นการช่วยโลกประหยัดพลังงาน หยุดภาวะโลกร้อน เพื่อโลก เพื่อเรา

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ   โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช     โรงแรมริเวอร์วิวนครพนม   โรงแรมแสงจัน บีช ระยอง  โรงแรมฟอร์จูนโคราช