PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และผู้ช่วยช่าง พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน เพื่อให้มีจริยธรรมและคุณธรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 06.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และผู้ช่วยช่างพร้อมทั้งพุทธศาสนิก ณ วัดเอก ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการฯ โดยมีท่านอำเภอกระแสสินธุ์ นายกริชชัย ภู่ฉุน และข้าราชการ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด ในวันธรรมสวนะ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการ พนักงาน และผู้ช่วยช่าง พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน.

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์